Errorové kódy Cadillac Brougham

Postup při vyblikávání chybových kódů

Pro samotné přehrání kodů otočte klíčkem zapalování do polohy RUN, ale neuvádějte motor do chodu. Na testovacím konektoru ALCL propojte terminál A a B dohromady. Jednotka ECM rozsvítí kontrolku SERVICE ENGIN SOON. Světlo vybliká kód 12 a indikuje tak, že diagnostika je v provozu. Kód 12 bliká třikrát za sebou a za ním následují případné další chybové kódy, které se zaznamenaly v paměti ECM. Každý další kód se vyblikává třikrát. Chybové kódy startují přes nižší číselnou hodnotu a následně se vyblikávají vzestupně a po vyblikání případných chybových kódů opět začne blikat kód 12. Jestliže v paměti ECM nejsou žádné chybové kódy, pak kód dvanáct bliká až do rozpojení terminálu a nastartování motoru.

Errorové kódy

12
distributor reference to ECM/KEY on / flashes only while fault is present
13
open oxygen sensor ciruit
14
coolant sensor circuit shorted
15
coolant sensor open
21
TPS open or misadjusted
22
TPS grounded or mis adjusted
23
M/C solenoid circuit open or grounded
24
Vehicle speed sensor
32
low baro sensor signal voltege
34
MAP signal voltege incorrect
41
no distributor reference signal / engine running
42
EST or bypass fault / Signal too long a time
44
lean exhaust indication
45
rich exhaust indication
51
faulty or improperly installed prom
55
M/C solenoid voltage high
Zpět na radíme.
Copyright © 2002-2004, Cadillac klub Česká republika