Errorové kódy Cadillac Cimarron 1988

Postup při vyblikávání chybových kódů

Pro samotné přehrání kodů otočte klíčkem zapalování do polohy RUN, ale neuvádějte motor do chodu. Na testovacím konektoru ALCL propojte terminál A a B dohromady. Jednotka ECM rozsvítí kontrolku SERVICE ENGIN SOON. Světlo vybliká kód 12 a indikuje tak, že diagnostika je v provozu. Kód 12 bliká třikrát za sebou a za ním následují případné další chybové kódy, které se zaznamenaly v paměti ECM. Každý další kód se vyblikává třikrát. Chybové kódy startují přes nižší číselnou hodnotu a následně se vyblikávají vzestupně a po vyblikání případných chybových kódů opět začne blikat kód 12. Jestliže v paměti ECM nejsou žádné chybové kódy, pak kód dvanáct bliká až do rozpojení terminálu a nastartování motoru.

Errorové kódy

12
no distributor reference to ecm/key on
13
open oxygen sensor circuit
14
low coolant sensor signal voltage
15
high coolant sensor signal voltage
21
high TPS signal voltage
22
low TPS signal viltage
23
high MAT signal voltage
24
vehicle speed sensor
25
low MAT signal voltage
33
MAP sensor high
34
MAP sensor low
35
Idle speed control circuit
41
cilynder select error
42
EST or bypass fault
43
ESC
44
Lean exhaust indication
45
Rich exhaust indication
51
faulty or improperly installed mem/cal
52
fuel calpak missing
53
voltage too high
54
low fuel pump circuit voltage
61
degraded o2
Zpět na radíme.
Copyright © 2002-2004, Cadillac klub Česká republika