Ve směru hodinových ručiček zleva:  jak systém Night Vision snímá a přeměňuje tepelnou energii na virtuální video snímek promítaný na čelní sklo.
Třemi klíčovými komponentami Cadillac Night Vision systému jsou: kamera za přední maskou, projektor obrazu a spínač, kterým se reguluje intenzita promítaného obrazu, jeho vertikální poloha a samozřejmě umožňuje systém vypnout.
Zde je pohled na zvětšenou strukturu pyroelektrického detektoru. Detektor se skládá ze struktury bária, stroncia a titanu, který je připevněn na čtecí integrovaný obvod. Každé detekční vlákno koresponduje k samostatnému detekčnímu pixelu. Pixely jsou 48.5 µm dlouhé a 20µm tenké.
Jízda bez Night Vision


Řidič nevidí bezprostředně na vozovce žádnou překážku. Při vyšší pozornosti si všimne jen vzdáleného bodu na horizontu

S Night Vision


Ve stejné vzdálenosti jako u předcházející demonstrace jen se zapnutým Night Vision. Řidič místo nerozeznatelné tečky na horizontu vidí v pravé části projekce tepelný obraz odstaveného automobilu a siluetu osoby stojící vedle vozidla. Řidič nyní ví o přítomnosti neoznačené osoby na vozovce a přizpůsobí tomu průjezd kolem odstaveného vozu.

Jízda bez Night Vision


Řidič řídí vysokou rychlostí automobil po zdánlivě bezpečné rychlostní silnici. Rozeznává jen vzdálená světla protijedoucího vozu

S Night Vision


Stejná situace jen se zapnutým Night Vision. Řidič rozeznává ve vzdálenosti cca 400 metrů lesní zvěř náhle přebíhávající přes vozovku, mění rychlost a s dostatečným předstihem se bezpečně přizpůsobuje nastalé situaci. Současně kontroluje chování protijedoucího automobilu na přiblíženém obrazu Night Vision.

Cadillac Night Vision může zvýšit bezpečnost automobilové dopravy zvýšením schopnosti řidiče rozeznat potencionálně nebezpečné situace za dosahem světlometů. Dosah dohledu Night Vision je cca 720 metrů před vozidlem. Při jízdě v noci dochází k zvýšenému počtu kolizních situací, příkladem může být člověk vyměňující pneumatiku na odstaveném vozidle, dalším příkladem může být volně pobíhající lesní zvěř po vozovce. Tyto objekty řidič za normálních okolností vidí až na poslední chvíli. Efektivita použití tohoto systému umožňuje jeho použití i za špatného počasí jako je mlha, nebo hustý déšť.

Televizní upoutávka na systém Cadillac Night Vision
Velikost  - 1.0 MB
Formát - .mov QuickTime (stáhni přehrávač nejde-li spustit)
 

Stáhni video

  Zpět